logo utylizacja

PPHU EKOPROD spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Koskowice 72, 59-241 Legnickie Pole
tel. 076/866 34 15
fax 076/852 36 34
e-mail: ekoprod@utylizacja.legnica.pl

Witamy na stronie firmy EKOPROD

Dążymy do rozwoju i utrwalenia pozycji PPHU EKOPROD spełniając wymagania Klientów i innych stron zainteresowanych, stosując światowe standardy zarządzania jakością i środowiskiem oraz traktując zaangażowanie całego personelu jako bazę naszego sukcesu.

Certyfikaty i nominacje

Nasza firma prowadzi działalność ukierunkowaną na ochronę środowiska. W 2003 roku zostało zakończone wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z normami PN-EN ISO 9001 i ISO 14001. W czerwcu 2009 po pozytywnie zakończonym audycie system został odnowiony przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego, która wydłużyła ważność certyfikatów ISO do 11.06.2018.

W latach 2005-2007 wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie, w którym EKOPROD pozyskał dotacje unijne z programu SPO WKP 2.3. na modernizację i rozbudowę zakładowego systemu gospodarki odpadami.

W styczniu 2007 decyzją Kapituły Narodowego Konkursu Ekologicznego otrzymaliśmy nominację w kategorii Firma Przyjazna Środowisku.

W listopadzie 2017 po weryfikacji formalnoprawnej i merytorycznej, w ramach RPOWD, schemat 1.5.1 A - „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny (MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)” Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu po spełnieniu wymagań konkursu przyznała Spółce dofinasowanie do zgłoszonego projektu „Przebudowanie instalacji do odzysku oleju z emulsji i przetwarzania wybranych odpadów ciekłych”.

Poniżej prezentujemy Państwu certyfikaty i nominacje otrzymane przez naszą firmę.

dotacje
 
Ekoprod -Odpady - kompleksowa obsługa przedsiębiorstw