logo utylizacja

PPHU EKOPROD spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Koskowice 72, 59-241 Legnickie Pole
tel. 076/866 34 15
fax 076/852 36 34
e-mail: ekoprod@utylizacja.legnica.pl

Witamy na stronie firmy EKOPROD

Posiadamy obowiązujące i ważne do 24 listopada 2021 r. zezwolenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DM-S-V.7221.28.2011.MH na wytwarzanie, zbieranie, transport, magazynowanie, odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów.

Legalność naszych działań

Posiadamy obowiązujące i ważne do 24 listopada 2023 r.
zezwolenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DM-S-V.7221.28.2011.MH wraz z pozwoleniem zintegrowanym DOW-S-V.7222.35.2012.MH nr PZ 205/2013
na wytwarzanie, zbieranie, transport, magazynowanie, odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów.

Posiadane zezwolenia uprawniają do:

 
zbierania i transportowania na terenie kraju 835 rodzajów odpadów w tym niebezpiecznych