logo utylizacja

PPHU EKOPROD spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Koskowice 72, 59-241 Legnickie Pole
tel. 076/866 34 15
fax 076/852 36 34
e-mail: ekoprod@utylizacja.legnica.pl

Witamy na stronie firmy EKOPROD

Naszą działalność wykonujemy zgodnie z prawem obowiązującym w oparciu o Pozwolenia i Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na wytwarzanie, zbieranie, transport, magazynowanie, odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów.

Legalność naszych działań

Nasze pozwolenia

Lp. Data wydania Organ administracji Nr pozwolenia / zezwolenia Data ważności Zakres Dopuszczona metoda
1 25 listopada 2011 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Decyzja nr P80/2011 z późn. zmianami 24 listopada 2021 r. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmujące zezwolenie na prowadzenie odzysku, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów. Po zmianach i przeniesieniu części zakresu pozwolenia do innych decyzji (PZ 205/2013 i O 119/2015, obecnie obowiązuje wyłącznie zakresie transportu odpadów.
2 22 stycznia 2013 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Decyzja nr PZ 205/2013 z późn. zmianami Czas nieoznaczony Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów, w tym zaliczanych do niebezpiecznych w wolumenie >10Mg/dobę. R5, R12, R13, D9, D15
3 19 maja 2015 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Decyzja nr O 119/2015 18 maja 2025 r. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie ZRM Koskowice. R4, R12, R13
 
Ekoprod -Odpady - kompleksowa obsługa przedsiębiorstw