maskmask
wypadek

Ruch drogowy wiąże się z ryzykiem kolizji i wypadków, które nie tylko powodują odniesienie obrażeń przez ich uczestników, ale także prowadzą do powstania niemałych strat materialnych. Składają się na nie zarówno zniszczenia pojazdów i infrastruktury drogowej, jak i straty środowiskowe wynikające z groźby przedostania się do gleby czy ścieków niebezpiecznych substancji znajdujących się w rozbitych pojazdach. Sposobem na uniknięcie takiego zagrożenia jest sprawne usuwanie odpadów powypadkowych. Przekonajmy się, jakie substancje najczęściej wchodzą tu w grę oraz sprawdźmy kto i w jaki sposób powinien je zabezpieczyć i zutylizować.

zrębki drewniane

Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że kwestia zagospodarowania odpadów staje się coraz ważniejsza. Dzieje się to zarówno ze względu na zmieniające się postawy, co przejawia się w ograniczeniu zużycia materiałów niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, jak i wprowadzane na poziomie międzynarodowym i krajowym regulacje zmuszające do odpowiedniego traktowania potencjalnych zagrożeń od śmieci komunalnych po pozostałości z produkcji przemysłowej. Odzysk odpadów ciekłych i stałych jest dziś powszechny, a nierzadko okazuje się niezwykle zyskownym przedsięwzięciem. Przekonajmy się, jakie materiały są poddawane recyklingowi.

recykling

Ogromne ilości odpadów generowanych każdego dnia sprawiają, że recykling staje się coraz ważniejszy. Zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy są zobowiązane do tego, aby segregować śmieci. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo planety, ponieważ dzięki takim praktykom surowce wtórne mogą być poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie. Na czym polega recykling i jakie surowce mogą być mu poddawane?

recykling

Z roku na rok słyszymy coraz więcej na temat konieczności dbania o środowisko naturalne. Jedną z czynności, która w tej chwili jest obowiązkiem każdego z nas, jest recykling surowców wtórnych. W związku z tym należy sortować odpady i wrzucać je tylko do przeznaczonych do tego pojemników. Nie każdy jednak się zastanawiał, jaki wpływ ma recykling na ekologię. W dzisiejszym wpisie opiszemy, dlaczego warto sortować śmieci.

wywóz materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne są to odpady stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Należą do nich przedmioty wytwarzane przez przemysł i gospodarstwa domowe oraz szkodliwe substancje. Podlegają unieszkodliwieniu w specjalnie do tego przystosowanych zakładach.  Mogą być składowane i wywożone w specjalnych kontenerach na śmieci.

Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.